Image

Ajalugu

Veidike meie ajalugu

Esimesed ülestähendused lasteaia tegevusest Järvakandis pärinevad aastast 1935, kui tegutses nn suvelasteaed (juunist- augustini). Aastaringne lasteaed avati 1. Mai tänaval aasta 1944 (Kombinaat „Järvakandi Tehaste“ Lasteaed). Lasteaias oli ruumi 35 lapsele. Rühmas käisid erivanuselised lapsed (3- 7 a). 1955.a moodustati kaks rühma: 3- 5 aastased ja 5- 7 aastased. 1957.a detsembris muutus lasteaia nimetus - Kombinaat „Järvakandi Tehaste Lastepäevakodu“. 1962. aastal  töötas lasteaias juba kolm aiarühma: noorem rühm (3- 4 aastased), keskmine rühm (4- 5 aastased), vanem rühm (6- 7 aastased) ning kaks sõimerühma: esimene sõim (vastsündinud ja lapsed kuni esimese eluaastani), teine sõim (1- 2 aastased lapsed). Lapsi oli rühmades 25.

1970.a kolis lasteaed uude, suuremasse ja eriprojekti järgi ehitatud majja, kus tegutseb ka täna. Esialgsete plaanide kohaselt pidi maja mahutama 120 last. 1971. aastal avati kuus rühma – I sõimerühm (lapsed vanuses 2 kuust kuni 2 aastani), II sõim (lapsed vanuses 2 aastast kuni 3 aastani), III rühm, IV rühm, V rühm, VI rühm (koolieelikud). 1973. aastal oli lasteaia nimekirjas 144 last.

Alates 1992.a jaanuarist on lasteaed Järvakandi Vallavalitsuse alluvuses. Sellega kaasnes ka lasteaia nime muutus- Järvakandi alevi lastepäevakodu. 90-ndatel hakkas laste arv lasteaias võrreldes varasema ajaga oluliselt vähenema. Aastal 1995 sai lasteaed endale ka nime - Pesamuna. Aastast 2004 kannab lasteaed nimetust Järvakandi lasteaed Pesamuna.

Kokkuvõtlikult saab välja tuua alljärgnevad ajaperioodid:

● Järvakandi suvelasteaed 1935– 1939

● Kombinaat „Järvakandi Tehased“ lasteaed 1944– 1957

● Kombinaat „Järvakandi Tehased“ lastepäevakodu 1957– 1992

● Järvakandi valla lastepäevakodu 1992– 1995

● Järvakandi valla lastepäevakodu „Pesamuna“ 1995- 2004

● Järvakandi lasteaed Pesamuna 2004 - ....