Image

Vanemate poolt kaetavate kulude määrade kehtestamine

KEHTNA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

                                                                                                                                                                                                               

Järvakandi
22. september 2021 nr 106      
                                                  

Koolieelse lasteasutuse muude

kulude osaline katmine

           

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

 
§ 1. Vanemate poolt kaetava osa määrad

(1) Määrusega kehtestatakse Kehtna valla koolieelse munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteasutus) vanemate poolt kaetava osa suurus ühe lapse kohta ühes kuus (välja arvatud kollektiivpuhkuse ajal) lasteasutuse muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmiseks.

(2) Vanemate poolt kaetava osa määrad kehtestatakse järgmiselt:

1) Eidapere Kooli lasteaiarühm Kukupai – 32 eurot;

2) Valtu lasteaed Pesapuu – 32 eurot;

3) Järvakandi lasteaed Pesamuna – 32 eurot;

4) Kehtna lasteaed Siller sõimerühm, Lelle- ja Ingliste lahusrühmad – 32 eurot;

5) Kehtna lasteaed Siller aiarühm – 35 eurot.

 
§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Määruse jõustumisel tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 24.01.2018 määrus nr 8 „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude osaline katmine“.

 
§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1.jaanuaril 2022.

 

Peeter Kustmann

volikogu esimees