SÕIMERÜHM                                                                                                                                                                                                                                       

 

7.30 – 8.30                                 laste kogunemine, mäng
                        

8.30                                            hommikusöök

9.00 – 10.00                               planeeritud õppe- ja kasvatustegevused toas, vabategevused

10.00 -  11.30                             laste riietumine

                                                   õues viibimine

 

12.00                                          lõunasöök

12.30 – 15.00                             päevane puhkeaeg

15.00 – 15.30                             ärkamine, laste riietumine

 

                                                 

15.50                                          õhtusöök

16.20 – 17.30                             mäng, individuaalsed tegevused

                                                   kojuminek

 

NOOREM RÜHM

 

7.00 – 8.00                                 valverühm (vanemas rühmas)

8.00 - 8.30                                  laste kogunemine

                                                   mäng

8.30                                            hommikusöök

   

9.00 – 12.00                               planeeritud

                                                   õppe- ja kasvatustegevused toas ja õues, vabategevused

12.30                                          lõunasöök

13.00 – 15.00                             päevane puhkeaeg

15.00 – 15.20                             ärkamine, riietumine

16.00                                          õhtusöök

16.30 – 17.00                             mäng, individuaalsed tegevused, õues viibimine,  kojuminek

17.00 – 18.00                             valverühm (vanemas rühmas)

18.00                                          lasteaed suletakse  

 

VANEM  RÜHM

 

7.00 – 8.00                                 valverühm (vanemas rühmas)

8.00 - 8.30                                  laste kogunemine, mäng

8.30                                            hommikusöök

9.00 – 12.15                               planeeritud

                                                   õppe- ja kasvatustegevused toas ja õues, vabategevused

12.30                                          lõunasöök

13.00 – 15.00                             päevane puhkeaeg

15.00 – 15.20                             ärkamine, riietumine

16.00                                          õhtusöök

16.30 – 17.00                             mäng, individuaalsed tegevused, õues viibimine,  kojuminek

17.00 – 18.00                             valverühm (vanemas rühmas)

18.00                                          lasteaed suletakse